fbpx
header image mobile
Header image

PAWSM is awesome

 

Javni razpis: P2R Spodbuda za zagon podjetji v problemskih območjih v letih 2020-2021

Podjetje PAWSM d.o.o. je na javnem razpisu  Spodbuda za zagon podjetji v problemskih območjih v letih 2020-2021 ( P2R 2020/2021 ) uspešni pridobilo sofinanciranje za projekt » Pridobitev nepovratnih sredstev za uspešen zagon podjetja PAWSM d.o.o., ter v podporo vzpostavitve proizvodnje, razvoj produkta in širitev prodaje na domačem in tujem trgu«.

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe » Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetji, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta namen se spreminja specifični kazalnik » povečanje indeksa podjetniške dejavnosti«

Cilji javnega razpisa so: 

  • Zmanjšanje razvojnega zaostanka na problemskih območjih
  • Zagon novih podjetji
  • Nova delavna mesta in zaposlovanje

Aktivnosti podjetja PAWSM d.o.o. v okviru operacije P2R Spodbuda za zagon podjetji v problemskih območjih v letih 2020-2021sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za razvoj. 

www.eu-skladi.si